Audiitorteenused

Audiitor Mai Jürgel töötab kvalifikatsioonitunnistuse nr. 73 alusel 1991.aasta maikuust. Audiitor Maire Jürgel töötab kvalifikatsioonitunnistuse nr. 507 alusel 2002.aasta detsembrikuust. Audiitori teenuseid kasutavad erineva kallakuga ettevõtted, selahulgas:


* põllumajandus

* kaubandus

* ehitus

* hotellimajandus

* teenindus.


Audiitorteenuste liikidena on senini enim nõutud olnud:


* Aastaaruande auditid

* Tellimisel erikontrollide teostamine

* Majandustegevuse analüüside koostamine

* Äriplaanide koostamine

* Kapitali muutmise dokumentatsiooni koostamine ja

vormistamine Äriregistri kannete teostamiseks

* Mitterahaliste sissemaksete hindamise kontroll vastavalt Äriseadustikule

* Maksukonsultatsioonid